English
 

Redakcja
Komitet redakcyjny:


Redaktor naczelny:

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga (na zdjęciu)


Redaktor tematyczny:
dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk (na zdjęciu)


Redaktor:
dr inż.arch. Elżbieta Kusińska
mgr inż arch. Piotr Broniewicz


Redaktor językowy:
mgr Barbara Korta-Wyrzycka


Sekretarz redakcji:
mgr Małgorzata Rekuć


LISTA RECENZENTÓW


DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW


DLA RECENZENTÓW


Oferta wydawnicza 2019


 e-ISSN 2543-8700, ISSN 1731-2442SPIS REDAKCJI NUMERÓW


Czasopismo jest indeksowane przez BazTech.
Czasopismo jest indeksowane w bazie BazHum.
Czasopismo jest indeksowane przez CEJSH.
Czasopismo jest indeksowane na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czasopismo jest umieszczone na li¶cie Index Copernicus Journals Master List.
Czasopismo znajduje się na li¶cie czasopism punktowanych MNiSW.

Wersja drukowana jest wersj± pierwotn± czasopisma.

Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt