English
 24/2018

WODA I ZIELEŃ W ARCHITEKTURZE


Wacław Seruga
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / przeczytaj


Martyna Bednarz
Rewitalizacja bulwarów Wiślanych - próba stworzenia nowej przestrzeni publicznej w mieście / przeczytaj


Magdaleno Jagiełło-Kowalczyk, Konrad Piwowar
Rewitalizacja obszarów nadrzecznych w przestrzeniach miejskich / przeczytaj


Joanna Klimowicz
Wybrane przykłady zastosowania zieleni i wody jako naturalnych elementów przestrzeni poprawiających warunki lokalnych klimatów / przeczytaj


Jarosław Huebner
Zgoda wodnoprawna - systemy gospodarowania wodą deszczową na terenach mieszkaniowych / przeczytaj


Renata Mikielewicz
Zielone miasto - socjalna utopia? / przeczytaj


Agnieszka Bucka
"Ogród" w przestrzeni mieszkalnej - korzyści z obecności zieleni i wody we wnętrzach na przykładzie analizy wybranych przykładów / przeczytaj


Katarzyna Pluta
Woda w kompozycji współczesnych rozwiązań urbanistycznychi krajobrazowych / przeczytaj


Damian Poklewski-Koziełł
Rola terenów nadbrzeżnych i parków kieszonkowych w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego na przykładzie osiedla Nordhavnen w Kopenhadze / przeczytaj


Volker Pachauer, Filip Suchoń
Typy zieleni i elementy wodne w przestrzeni dawnego miasta-twierdzy Trebinje / przeczytaj


Patrycja Haupt
Naturalne elementy kompozycji w przestrzeni zespołów mieszkaniowych / przeczytaj


Mateusz Gyurkovich, Adolfo Sotoca
Zieleń jako element kształtowania miejskich przestrzeni publicznych dedykowanych kulturze - wybrane przykłady / przeczytaj


Maria Lubelska
Współczesne znaczenia wody i zieleni w biurowcu wizytówce - na przykładzie Business Tower Norymberga / przeczytaj


Przemysław Kowalski, Cornelius Scherzer
Tereny nadrzeczne w miastach jako element systemu Zielonej Infrastruktury w kontekście projektów rewitalizacyjnych podejmowanych w ramach wystaw ogrodniczych Gartenschau w Niemczech / przeczytaj


Bartłomiej Homiński
Baseny i kąpieliska geotermalne w Islandii jako element przestrzeni publicznej. Rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne i krajobrazowe sprzyjające kontaktom społecznym / przeczytaj


Karolina Warzocha
Od "ziemi niczyjej" do półprywatnych ogródków przydomowych - tereny zielone krakowskich osiedli mieszkaniowych From the "no-one's land" / przeczytaj


Krzysztof Bizio
Architektura obiektów rekreacyjnego zamieszkiwania pasa nadmorskiego Pomorza Zachodniego na przełomie XX i XXI w. Urbanizacja i komercjalizacja przestrzeni oraz ich wpływ na środowisko kulturowe i naturalne / przeczytaj


Volodymyr Meshcheriakov
Recreation of a central element of the structure of spiritual buildings in Odesa - Transfiguration cathedral in 1991-2010 / przeczytaj


Mariusz Twardowski, Agnieszka Żabicka
Refleksyjne odbicie architektury - synteza wody i dzieła architektonicznego / przeczytaj


Elżbieta Kusińska
Współczesne miasta Zagłębia Ruhry - zielone poprzemysłowe aglomeracje / przeczytaj


Wacław Seruga
Woda i zieleń w architekturze jednorodzinnych domów wolno stojących / przeczytaj • Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / Wacław Seruga / 3
 • Rewitalizacja bulwarów Wiślanych - próba stworzenia nowej przestrzeni publicznej w mieście / Martyna Bednarz / 4
 • Rewitalizacja obszarów nadrzecznych w przestrzeniach miejskich / Magdaleno Jagiełło-Kowalczyk, Konrad Piwowar / 13
 • Wybrane przykłady zastosowania zieleni i wody jako naturalnych elementów przestrzeni poprawiających warunki lokalnych klimatów / Joanna Klimowicz / 26
 • Zgoda wodnoprawna - systemy gospodarowania wodą deszczową na terenach mieszkaniowych / Jarosław Huebner / 34
 • 'The Green City' - an social utopia? / Renata Mikielewicz / 42
 • "Ogród" w przestrzeni mieszkalnej - korzyści z obecności zieleni i wody we wnętrzach na przykładzie analizy wybranych przykładów / Agnieszka Bucka / 50
 • Woda w kompozycji współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych / Katarzyna Pluta / 60
 • Rola terenów nadbrzeżnych i parków kieszonkowych w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego na przykładzie osiedla Nordhavnen w Kopenhadze / Damian Poklewski-Koziełł / 74
 • Typy zieleni i elementy wodne w przestrzeni dawnego miasta-twierdzy Trebinje / Volker Pachauer, Filip Suchoń / 82
 • Naturalne elementy kompozycji w przestrzeni zespołów mieszkaniowych / Patrycja Haupt / 89,
 • Zieleń jako element kształtowania miejskich przestrzeni publicznych dedykowanych kulturze - wybrane przykłady / FMateusz Gyurkovich, Adolfo Sotoca / 99
 • Współczesne znaczenia wody i zieleni w biurowcu wizytówce - na przykładzie Business Tower Norymberga / Maria Lubelska / 111
 • Tereny nadrzeczne w miastach jako element systemu Zielonej Infrastruktury w kontekście projektów rewitalizacyjnych podejmowanych w ramach wystaw ogrodniczych Gartenschau w Niemczech / Przemysław Kowalski, Cornelius Scherzer / 120
 • Baseny i kąpieliska geotermalne w Islandii jako element przestrzeni publicznej. Rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne i krajobrazowe sprzyjające kontaktom społecznym / Bartłomiej Homiński / 130
 • Od "ziemi niczyjej" do półprywatnych ogródków przydomowych - tereny zielone krakowskich osiedli mieszkaniowych / Karolina Warzocha / 142
 • Architektura obiektów rekreacyjnego zamieszkiwania pasa nadmorskiego Pomorza Zachodniego na przełomie XX i XXI w. Urbanizacja i komercjalizacja przestrzeni oraz ich wpływ na środowisko kulturowe i naturalne / Krzysztof Bizio / 150
 • Recreation of a central element of the structure of spiritual buildings in Odesa - Transfiguration cathedral in 1991-2010 / Volodymyr Meshcheriakov / 164
 • Refleksyjne odbicie architektury - synteza wody i dzieła architektonicznego / Mariusz Twardowski, Agnieszka Żabicka / 168
 • Współczesne miasta Zagłębia Ruhry - zielone poprzemysłowe aglomeracje / Elżbieta Kusińska / 179
 • Woda i zieleń w architekturze jednorodzinnych domów wolno stojących / Wacław Seruga / 188Czasopismo jest indeksowane przez BazTech.
Czasopismo jest indeksowane w bazie BazHum.
Czasopismo jest indeksowane przez CEJSH.
Czasopismo jest indeksowane na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czasopismo jest umieszczone na liście Index Copernicus Journals Master List.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - część B.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt