English
 22/2018

WODA i ZIELEŃ W ARCHITEKTURZE


Wacław Seruga
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / przeczytaj


Mateusz Gyurkovich
Woda dekoracyjna w śródmiejskich przestrzeniach publicznych Barcelony / przeczytaj


Danuta Konieczna
Adaptowalność w architekturze reagującej na czynniki środowiskowe / przeczytaj


Gerardo Semprebon, Wenjun Ma, Luca Maria Francesco Fabris
The multiple dimension of water in the designing and governance of public spaces. The case of Shanghai West Bund Project compared to other Western Waterfronts renovations / przeczytaj


Rezga Kouider, Julia Ivashko
Study Methodology of the Architectural Periodization of Algerian Mosques and the Ritual Role of Elements (Mihrab, Minbar, Qibla, Bath for Ablution) in the Islamic Worship Service / przeczytaj


Małgorzata Drożdż-Szczybura
Symboliczne znaczenie roślin uprawianych w tradycyjnej zagrodzie / przeczytaj


Martyna Bednarz
Zieleń jako istotny element tworzenia przestrzeni społecznych / przeczytaj


Jerzy Górski, Joanna Klimowicz
Kształtowanie architektury proekologicznej - budownictwo z surowej ziemi. Realizacja i eksploatacja doświadczalnego budynku w Parku Ekologicznym w Pasłęku / przeczytaj


Manezha Dost
Współczesne enoteki jako przykład budynków zaprojektowanych w harmonii ze środowiskiem naturalnym / przeczytaj


Ernestyna Szpakowska-Loranc
Dani Karavan. Narracja form w krajobrazie miasta / przeczytaj


Joanna Olenderek, Maciej Olenderek
Znaczenie rzek i cieków wodnych dla poziomu życia mieszkańców miast na przykładzie Łodzi, Wiednia i Mainz / przeczytaj


Paulina Łyziak-Dyga
Zieleń i woda w zabytkowych założeniach dworskich. Historia przekształceń wybranych przykładów założeń z Krakowa / przeczytaj


Vadym Abyzov
The role of construction materials in modern landscape design / przeczytaj


Oleksandra Dyda
Using of natural environment elements in formation of attractiveness of small town space / przeczytaj


Małgorzta Petelenz
Zieleń łódzkich Bałut. Kompozycja przestrzenna miejsc pamięci / przeczytaj


Agnieszka Matusik
Rzeka - transformacja czy metamorfoza / przeczytaj


Krysytna Paprzyca
Natura - Architektura - Człowiek / przeczytaj


Przemysław Bigaj
Woda jako element idei i kompozycji w architekturze Tadao Ando / przeczytaj


Krzysztof Kwiatkowski
W stronę architektury współdzielonej z naturą / przeczytaj


Justyna Tarajko-Kowalska
Hipodromy jako wielofunkcyjne, sportowo-rekreacyjne przestrzenie zielone w strukturze współczesnych miast / przeczytaj


Wacław Seruga
Zieleń i woda we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych / przeczytaj • Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / Wacław Seruga / 3
 • Woda dekoracyjna w śródmiejskich przestrzeniach publicznych Barcelony / Mateusz Gyurkovich / 4
 • Adaptowalność w architekturze reagującej na czynniki środowiskowe / Danuta Konieczna / 15
 • The multiple dimension of water in the designing and governance of public spaces. The case of Shanghai West Bund Project compared to other Western Waterfronts renovations / Gerardo Semprebon, Wenjun Ma, Luca Maria Francesco Fabris / 22
 • Study Methodology of the Architectural Periodization of Algerian Mosques and the Ritual Role of Elements (Mihrab, Minbar, Qibla, Bath for Ablution) in the Islamic Worship Service / Rezga Kouider, Julia Ivashko / 28
 • Symboliczne znaczenie roślin uprawianych w tradycyjnej zagrodzie / Małgorzata Drożdż-Szczybura / 37
 • Zieleń jako istotny element tworzenia przestrzeni społecznych / Martyna Bednarz / 46
 • Kształtowanie architektury proekologicznej - budownictwo z surowej ziemi. Realizacja i eksploatacja doświadczalnego budynku w Parku Ekologicznym w Pasłęku / Jerzy Górski, Joanna Klimowicz / 54
 • Współczesne enoteki jako przykład budynków zaprojektowanych w harmonii ze środowiskiem naturalnym / Manezha Dost / 63
 • Dani Karavan. Narracja form w krajobrazie miasta / Ernestyna Szpakowska-Loranc / 76
 • Znaczenie rzek i cieków wodnych dla poziomu życia mieszkańców miast na przykładzie Łodzi, Wiednia i Mainz / Joanna Olenderek, Maciej Olenderek / 86,
 • Zieleń i woda w zabytkowych założeniach dworskich. Historia przekształceń wybranych przykładów założeń z Krakowa / Paulina Łyziak-Dyga / 97
 • The role of construction materials in modern landscape design / Vadym Abyzov / 107
 • Using of natural environment elements in formation of attractiveness of small town space / Oleksandra Dyda / 115
 • Zieleń łódzkich Bałut. Kompozycja przestrzenna miejsc pamięci / Małgorzta Petelenz / 121
 • Rzeka - transformacja czy metamorfoza / Agnieszka Matusik / 130
 • Natura - Architektura - Człowiek / Krysytna Paprzyca / 140
 • Woda jako element idei i kompozycji w architekturze Tadao Ando / Przemysław Bigaj / 147
 • W stronę architektury współdzielonej z naturą / Krzysztof Kwiatkowski / 155
 • Hipodromy jako wielofunkcyjne, sportowo-rekreacyjne przestrzenie zielone w strukturze współczesnych miast / Justyna Tarajko-Kowalska / 166
 • Zieleń i woda we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych / Wacław Seruga / 174Czasopismo jest indeksowane przez BazTech.
Czasopismo jest indeksowane w bazie BazHum.
Czasopismo jest indeksowane przez CEJSH.
Czasopismo jest indeksowane na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czasopismo jest umieszczone na liście Index Copernicus Journals Master List.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - część B.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt