English
 

""Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem naukowym, cyklicznym - od 2017 r. ukazującym się jako kwartalnik. Jest to publikacja dwujęzyczna (polsko-angielska), zarejestrowana w systemie ISSN oraz e-ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Czasopismo jest poświęcone twórczości architektoniczno-urbanistycznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.Wydawnictwo "Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment" początkowo ukazywało się jako rocznik, od 2017 roku zostało przekształcone w kwartalnik wydawany przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Adresowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów wydziałów architektury oraz środowiska architektów i urbanistów, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką mieszkalnictwa w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym.

Czasopismo "Czasopismo "Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment" posiada charakter naukowy. Redakcja publikuje teksty pracowników naukowych, doktorantów oraz architektów i urbanistów polskich i zagranicznych. Podstawowymi warunkami opublikowania materiałów nadsyłanych przez autorów jest ich naukowy charakter i zgodność tematyki z profilem czasopisma. Wszystkie teksty publikowane w czasopiśmie są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych i są w całości publikowane w języku polskim i angielskim.

Nakład czasopisma jest kolportowany do ośrodków akademickich w Polsce oraz bibliotek Wydziałów Architektury. Czasopismo posiada również wydanie cyfrowe, w którym zamieszczane są pełne teksty wszystkich artykułów opublikowanych w poszczególnych numerach. Teksty w czasopiśmie udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.5 Polska. lub Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska.

Czasopismo naukowe "Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment" znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (część B), jest również indeksowane przez bazy danych: BazTech, BazHum, CEJSH, Index Copernicus Journals Master List, ERICH PLUS oraz na portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

szczegóły na podstronie "Redakcja"

  RADA NAUKOWA


  e-ISSN 2543-8700, ISSN 1731-2442


Oferta wydawnicza 2018 - Woda i zieleń w architekturze21/2017

SMART PROJECT, BUILDING AND CITY


Wacław Seruga
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / przeczytaj


Wojciech Sumlet
BIM w planowaniu przestrzennym - omówienie możliwości wykorzystania makiet BIM w procesie optymalizacji zarządzania przestrzenią w skali urbanistycznej / przeczytaj


Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Maria Ptaszkiewicz
Cohousing - idea współzamieszkania / przeczytaj


Maciej Jamroży
BIM w zintegrowanym procesie projektowym / przeczytaj


Kamil Biskup
Burj Khalife jako modelowy przykład smart building: budynek przyszłości czy teraźniejszość? / przeczytaj


Krzysztof Ludwin
Architektura inteligentna światłem i kolorem / przeczytaj


Agnieszka Matusik
Między Smart City a Eco-City: poszukiwania struktury idealnej / przeczytaj


Taras Harashchak
Results of educational, experimental, research design of modern entertainment objects in Kielce by students of Lviv Polytechnic University and Politechnika Swietokrzyska Kielce University of Technology / przeczytaj


Stanislav Avsec, Branco Kaucic
Green economy for sustainable env ironment: Slovenian perspective / przeczytaj


Przemysław Markiewicz
"Smart project & building" - projektowanie budyków energooszczędnych w standardzie BIM / przeczytaj


Piotr Celewicz
Ars Electronica Festival 2017 - relacja / przeczytaj


Bogdan Siedlecki
Architektura odnawialna - nowe zagrożenia dla przyszłości architektury / przeczytaj


Piotr Celewicz
Smart City Expo World Congress, Barcelona 2017 - inteligentne rozwiązania przyszłości miast1 / przeczytaj


Mykola Orlenko, Oleksandr Ivashko
Art-Clusters as a New Type of Buildings: the Specificity of the Spatial Solution and the Features of Restoration during the Redevelopment Process (The Experience of Poland) / przeczytaj


Wojciech Kocjan
Smart city Dubai / przeczytaj


Zbigniew Kęsek
Inteligentny budynek - inteligentny budowniczy / przeczytaj


Anna Franta, Marcin Dudek
Idea Smart City jako poszukiwanie współczesnego sensu miejskości na przykładzie rewitalizacji terenów dawnej huty Belval w Luksemburgu / przeczytaj


Anna Franta, Filip Łękawski
Smart Process - Smart Project. Twierdza Modlin: nowy sens 'miasta militarnego' / przeczytaj


Anna Franta, Marcin Wojtyś
Smart Relationships - Smart Space: wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w strukturze współczesnego miasta / przeczytaj


Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
Smart Project w edukacji studentów architektury / przeczytaj • Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / Wacław Seruga / 3
 • BIM w planowaniu przestrzennym - omówienie możliwości wykorzystania makiet BIM w procesie optymalizacji zarządzania przestrzenią w skali urbanistycznej / Wojciech Sumlet / 8
 • Cohousing - idea współzamieszkania / Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Maria Ptaszkiewicz / 17
 • BIM w zintegrowanym procesie projektowym / aciej Jamroży / 25
 • Burj Khalife jako modelowy przykład smart building: budynek przyszłości czy teraźniejszość? / Kamil Biskup / 32
 • Architektura inteligentna światłem i kolorem / Krzysztof Ludwin / 39
 • Między Smart City a Eco-City: poszukiwania struktury idealnej / Agnieszka Matusik / 51
 • Results of educational, experimental, research design of modern entertainment objects in Kielce by students of Lviv Polytechnic University and Politechnika Swietokrzyska Kielce University of Technology / Taras Harashchak / 58
 • Green economy for sustainable env ironment: Slovenian perspective / Stanislav Avsec, Branco Kaucic / 62
 • Smart project & building" - projektowanie budyków energooszczędnych w standardzie BIM / Przemysław Markiewicz / 72
 • Ars Electronica Festival 2017 - relacja / Piotr Celewicz / 83,
 • Architektura odnawialna - nowe zagrożenia dla przyszłości architektury / Bogdan Siedlecki / 91
 • mart City Expo World Congress, Barcelona 2017 - inteligentne rozwiązania przyszłości miast1 / Piotr Celewicz / 100
 • Art-Clusters as a New Type of Buildings: the Specificity of the Spatial Solution and the Features of Restoration during the Redevelopment Process (The Experience of Poland) / Mykola Orlenko, Oleksandr Ivashko / 109
 • Smart city Dubai / Wojciech Kocjan / 116
 • Inteligentny budynek - inteligentny budowniczy / Zbigniew Kęsek / 125
 • Idea Smart City jako poszukiwanie współczesnego sensu miejskości na przykładzie rewitalizacji terenów dawnej huty Belval w Luksemburgu / Anna Franta, Marcin Dudek / 131
 • Smart Process - Smart Project. Twierdza Modlin: nowy sens 'miasta militarnego' / Anna Franta, Filip Łękawski / 140
 • Smart Relationships - Smart Space: wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w strukturze współczesnego miasta / Anna Franta, Marcin Wojtyś / 152
 • Smart Project w edukacji studentów architektury / Magdalena Jagiełło-Kowalczyk / 159Czasopismo jest indeksowane przez BazTech.
Czasopismo jest indeksowane w bazie BazHum.
Czasopismo jest indeksowane przez CEJSH.
Czasopismo jest indeksowane na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czasopismo jest umieszczone na liście Index Copernicus Journals Master List.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - część B.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt