English
 21/2017

SMART PROJECT, BUILDING AND CITY


Wacław Seruga
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / przeczytaj


Wojciech Sumlet
BIM w planowaniu przestrzennym - omówienie możliwości wykorzystania makiet BIM w procesie optymalizacji zarządzania przestrzenią w skali urbanistycznej / przeczytaj


Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Maria Ptaszkiewicz
Cohousing - idea współzamieszkania / przeczytaj


Maciej Jamroży
BIM w zintegrowanym procesie projektowym / przeczytaj


Kamil Biskup
Burj Khalife jako modelowy przykład smart building: budynek przyszłości czy teraźniejszość? / przeczytaj


Krzysztof Ludwin
Architektura inteligentna światłem i kolorem / przeczytaj


Agnieszka Matusik
Między Smart City a Eco-City: poszukiwania struktury idealnej / przeczytaj


Taras Harashchak
Results of educational, experimental, research design of modern entertainment objects in Kielce by students of Lviv Polytechnic University and Politechnika Swietokrzyska Kielce University of Technology / przeczytaj


Stanislav Avsec, Branco Kaucic
Green economy for sustainable env ironment: Slovenian perspective / przeczytaj


Przemysław Markiewicz
"Smart project & building" - projektowanie budyków energooszczędnych w standardzie BIM / przeczytaj


Piotr Celewicz
Ars Electronica Festival 2017 - relacja / przeczytaj


Bogdan Siedlecki
Architektura odnawialna - nowe zagrożenia dla przyszłości architektury / przeczytaj


Piotr Celewicz
Smart City Expo World Congress, Barcelona 2017 - inteligentne rozwiązania przyszłości miast1 / przeczytaj


Mykola Orlenko, Oleksandr Ivashko
Art-Clusters as a New Type of Buildings: the Specificity of the Spatial Solution and the Features of Restoration during the Redevelopment Process (The Experience of Poland) / przeczytaj


Wojciech Kocjan
Smart city Dubai / przeczytaj


Zbigniew Kęsek
Inteligentny budynek - inteligentny budowniczy / przeczytaj


Anna Franta, Marcin Dudek
Idea Smart City jako poszukiwanie współczesnego sensu miejskości na przykładzie rewitalizacji terenów dawnej huty Belval w Luksemburgu / przeczytaj


Anna Franta, Filip Łękawski
Smart Process - Smart Project. Twierdza Modlin: nowy sens 'miasta militarnego' / przeczytaj


Anna Franta, Marcin Wojtyś
Smart Relationships - Smart Space: wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w strukturze współczesnego miasta / przeczytaj


Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
Smart Project w edukacji studentów architektury / przeczytaj • Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / Wacław Seruga / 3
 • BIM w planowaniu przestrzennym - omówienie możliwości wykorzystania makiet BIM w procesie optymalizacji zarządzania przestrzenią w skali urbanistycznej / Wojciech Sumlet / 8
 • Cohousing - idea współzamieszkania / Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Maria Ptaszkiewicz / 17
 • BIM w zintegrowanym procesie projektowym / aciej Jamroży / 25
 • Burj Khalife jako modelowy przykład smart building: budynek przyszłości czy teraźniejszość? / Kamil Biskup / 32
 • Architektura inteligentna światłem i kolorem / Krzysztof Ludwin / 39
 • Między Smart City a Eco-City: poszukiwania struktury idealnej / Agnieszka Matusik / 51
 • Results of educational, experimental, research design of modern entertainment objects in Kielce by students of Lviv Polytechnic University and Politechnika Swietokrzyska Kielce University of Technology / Taras Harashchak / 58
 • Green economy for sustainable env ironment: Slovenian perspective / Stanislav Avsec, Branco Kaucic / 62
 • Smart project & building" - projektowanie budyków energooszczędnych w standardzie BIM / Przemysław Markiewicz / 72
 • Ars Electronica Festival 2017 - relacja / Piotr Celewicz / 83,
 • Architektura odnawialna - nowe zagrożenia dla przyszłości architektury / Bogdan Siedlecki / 91
 • mart City Expo World Congress, Barcelona 2017 - inteligentne rozwiązania przyszłości miast1 / Piotr Celewicz / 100
 • Art-Clusters as a New Type of Buildings: the Specificity of the Spatial Solution and the Features of Restoration during the Redevelopment Process (The Experience of Poland) / Mykola Orlenko, Oleksandr Ivashko / 109
 • Smart city Dubai / Wojciech Kocjan / 116
 • Inteligentny budynek - inteligentny budowniczy / Zbigniew Kęsek / 125
 • Idea Smart City jako poszukiwanie współczesnego sensu miejskości na przykładzie rewitalizacji terenów dawnej huty Belval w Luksemburgu / Anna Franta, Marcin Dudek / 131
 • Smart Process - Smart Project. Twierdza Modlin: nowy sens 'miasta militarnego' / Anna Franta, Filip Łękawski / 140
 • Smart Relationships - Smart Space: wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w strukturze współczesnego miasta / Anna Franta, Marcin Wojtyś / 152
 • Smart Project w edukacji studentów architektury / Magdalena Jagiełło-Kowalczyk / 159Czasopismo jest indeksowane przez BazTech.
Czasopismo jest indeksowane w bazie BazHum.
Czasopismo jest indeksowane przez CEJSH.
Czasopismo jest indeksowane na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czasopismo jest umieszczone na liście Index Copernicus Journals Master List.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - część B.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt