English
 

""Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem naukowym, cyklicznym - od 2017 r. ukazującym się jako kwartalnik. Jest to publikacja dwujęzyczna (polsko-angielska), zarejestrowana w systemie ISSN oraz e-ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Czasopismo jest poświęcone twórczości architektoniczno-urbanistycznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.Wydawnictwo "Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment" początkowo ukazywało się jako rocznik, od 2017 roku zostało przekształcone w kwartalnik wydawany przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Adresowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów wydziałów architektury oraz środowiska architektów i urbanistów, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką mieszkalnictwa w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym.

Czasopismo "Czasopismo "Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment" posiada charakter naukowy. Redakcja publikuje teksty pracowników naukowych, doktorantów oraz architektów i urbanistów polskich i zagranicznych. Podstawowymi warunkami opublikowania materiałów nadsyłanych przez autorów jest ich naukowy charakter i zgodność tematyki z profilem czasopisma. Wszystkie teksty publikowane w czasopiśmie są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych i są w całości publikowane w języku polskim i angielskim.

Nakład czasopisma jest kolportowany do ośrodków akademickich w Polsce oraz bibliotek Wydziałów Architektury. Czasopismo posiada również wydanie cyfrowe, w którym zamieszczane są pełne teksty wszystkich artykułów opublikowanych w poszczególnych numerach. Teksty w czasopiśmie udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.5 Polska. lub Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska.

Czasopismo naukowe "Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment" znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (część B), jest również indeksowane przez bazy danych: BazTech, BazHum, CEJSH, Index Copernicus Journals Master List, ERICH PLUS oraz na portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

szczegóły na podstronie "Redakcja"

  RADA NAUKOWA


  e-ISSN 2543-8700, ISSN 1731-2442


Oferta wydawnicza 2018 - Woda i zieleń w architekturze20/2017

Światło w Architekturze


Wacław Seruga
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / przeczytaj


Krystyna Paprzyca
Światło i ciemność / przeczytaj


Anita Orchowska
Transparentność przegród w aspekcie relacji wnętrza i zewnętrza budynku / przeczytaj


Stanisława Wehle-Strzelecka
Architektura ogrodów zimowych otwarta na światło słoneczne / przeczytaj


Miłosz Kowalski
Podstawy teoretyczne projektowania sztucznego oświetlenia w ujęciu architektonicznym / przeczytaj


Karolina Dudzic-Gyurkovich
Poszukiwanie cienia. Współczesne realizacje elementów zacieniających w przestrzeniach publicznych miast europejskich / przeczytaj


Dorota Janisio-Pawłowska
Rola światła słonecznego we wnętrzu współczesnego kościoła / przeczytaj


Marlena Nowak
W korespondencji architektury. Perpcepcja piękna wrażenia / przeczytaj


V. I. Proskuriakov, YU. V. Filipchuk, O. V. Krasylnykov
Introduction of conceptual project ideas into the realia of modern Ukraine architecture. (Based on the example of an international student's design seminar concerning renovation of an assembly hall in the first academic building of Lviv Polytechnic National University with extending theatrical function) / przeczytaj


Viktor Proskuryakov, Rostyslav Stotsko
Architectural peculiarities of the residential spaces of theological educational institutions as based on the example of the Lviv Theological Seminary / przeczytaj


Dyachok Oksana
Compositional Peculiarities of Planning the Pochayiv Lavra Architectural Ensemble / przeczytaj


Włodzimierz Tracz, Małgorzata Wijas
Świadome kształtowanie bryły budynku dla uzyskania zamierzonych efektów wizualnych i plastycznych we wnętrzu z użyciem światła naturalnego / przeczytaj


Patrycja Haupt
Eksperymenty ze światłem dziennym. Efekty świetlne w kompozycji architektonicznej / przeczytaj


Maciej Skaza
Pomiędzy historią a współczesnością - o zmiennej roli światła we współczesnej architekturze / przeczytaj


Elżbieta Kusińska
Nowoczesne fontanny w miejskiej przestrzeni publicznej / przeczytaj


Tomasz Piątek
Światło naturalne we współczesnej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej koncepcje i realizacje / przeczytaj


Mykolai Orlenko, Julia Ivashko
The specifics of lighting of restoration objects (on the example of stave and stone church structures) / przeczytaj


Ewa Mosiniak
Architektura mieszkaniowa w Skandynawii - Wybrane przykłady budynków zrównoważonego rozwoju / przeczytaj


Myroslav Yatsiv
Architecture of Light of the Orthodox Temple / przeczytaj


Wojciech Gwizdak
Dostęp do światła - komparatystyka starożytnych przepisów rzymskich i obecnych przepisów polskich / przeczytaj


Wacław Seruga
Domy wolno stojące w kontekście natury / przeczytaj • Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / Wacław Seruga / 3
 • Światło i ciemność / Krystyna Paprzyca / 4
 • Transparentność przegród w aspekcie relacji wnętrza i zewnętrza budynku / Anita Orchowska / 15
 • Architektura ogrodów zimowych otwarta na światło słoneczne / Stanisława Wehle-Strzelecka / 23
 • Podstawy teoretyczne projektowania sztucznego oświetlenia w ujęciu architektonicznym / Miłosz Kowalski / 35
 • Poszukiwanie cienia. Współczesne realizacje elementów zacieniających w przestrzeniach publicznych miast europejskich / Karolina Dudzic-Gyurkovich / 40
 • Rola światła słonecznego we wnętrzu współczesnego kościoła / Dorota Janisio-Pawłowska / 50
 • W korespondencji architektury. Perpcepcja piękna wrażenia / Marlena Nowak / 59
 • Introduction of conceptual project ideas into the realia of modern Ukraine architecture. (Based on the example of an international student's design seminar concerning renovation of an assembly hall in the first academic building of Lviv Polytechnic National University with extending theatrical function) / V. I. Proskuriakov, YU. V. Filipchuk, O. V. Krasylnykov / 68
 • Architectural peculiarities of the residential spaces of theological educational institutions as based on the example of the Lviv Theological Seminary / Viktor Proskuryakov, Rostyslav Stotsko / 74
 • Compositional Peculiarities of Planning the Pochayiv Lavra Architectural Ensemble / Dyachok Oksana / 81
 • Świadome kształtowanie bryły budynku dla uzyskania zamierzonych efektów wizualnych i plastycznych we wnętrzu z użyciem światła naturalnego / Włodzimierz Tracz, Małgorzata Wijas / 85
 • Eksperymenty ze światłem dziennym. Efekty świetlne w kompozycji architektonicznej Patrycja Haupt / 95
 • Pomiędzy historią a współczesnością - o zmiennej roli światła we współczesnej architekturze / Maciej Skaza / 105
 • Nowoczesne fontanny w miejskiej przestrzeni publicznej / Elżbieta Kusińska / 112
 • Światło naturalne we współczesnej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej koncepcje i realizacje / Tomasz Piątek / 121
 • The specifics of lighting of restoration objects (on the example of stave and stone church structures) / Mykolai Orlenko, Julia Ivashko / 130
 • Architektura mieszkaniowa w Skandynawii - Wybrane przykłady budynków zrównoważonego rozwoju / Ewa Mosiniak / 137
 • Architecture of Light of the Orthodox Temple / Myroslav Yatsiv / 147
 • Dostęp do światła - komparatystyka starożytnych przepisów rzymskich i obecnych przepisów polskich / Wojciech Gwizdak / 151
 • Domy wolno stojące w kontekście natury / Wacław Seruga / 162Czasopismo jest indeksowane przez BazTech.
Czasopismo jest indeksowane w bazie BazHum.
Czasopismo jest indeksowane przez CEJSH.
Czasopismo jest indeksowane na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czasopismo jest umieszczone na liście Index Copernicus Journals Master List.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - część B.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt