English
 

""Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem naukowym, cyklicznym - od 2017 r. ukazującym się jako kwartalnik. Jest to publikacja dwujęzyczna (polsko-angielska), zarejestrowana w systemie ISSN oraz e-ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Czasopismo jest poświęcone twórczości architektoniczno-urbanistycznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.Wydawnictwo "Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment" początkowo ukazywało się jako rocznik, od 2017 roku zostało przekształcone w kwartalnik wydawany przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Adresowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów wydziałów architektury oraz środowiska architektów i urbanistów, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką mieszkalnictwa w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym.

Czasopismo "Czasopismo "Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment" posiada charakter naukowy. Redakcja publikuje teksty pracowników naukowych, doktorantów oraz architektów i urbanistów polskich i zagranicznych. Podstawowymi warunkami opublikowania materiałów nadsyłanych przez autorów jest ich naukowy charakter i zgodność tematyki z profilem czasopisma. Wszystkie teksty publikowane w czasopiśmie są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych i są w całości publikowane w języku polskim i angielskim.

Nakład czasopisma jest kolportowany do ośrodków akademickich w Polsce oraz bibliotek Wydziałów Architektury. Czasopismo posiada również wydanie cyfrowe, w którym zamieszczane są pełne teksty wszystkich artykułów opublikowanych w poszczególnych numerach. Teksty w czasopiśmie udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.5 Polska. lub Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska.

Czasopismo naukowe "Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment" znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (część B), jest również indeksowane przez bazy danych: BazTech, BazHum, CEJSH, Index Copernicus Journals Master List, ERICH PLUS oraz na portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

szczegóły na podstronie "Redakcja"

  RADA NAUKOWA


  e-ISSN 2543-8700, ISSN 1731-2442


Oferta wydawnicza 2018 - Woda i zieleń w architekturze19/2017

Smart Project, Building and City


Wacław Seruga
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / przeczytaj


Paulina Tota
Miasto inteligentne - miasto dostępne. Nowoczesne technologie miejskie w kontekście projektowania uniwersalnego / przeczytaj


Matylda Wdowiarz - Bilska
Inteligentna przestrzeń - między smart building a smart city / przeczytaj


Natalia K. Gorgol
The Crystal w Londynie - nowy wyznacznik w kreowaniu miast typu smart city? / przeczytaj


Agnieszka Wójcik, Agata Gajdek
Czy innowacje potrzebują zieleni? O 10 najbardziej wpływowych miastach świata / przeczytaj


Ewa Raczyńska - Mąkowska
Centrum Bydgoszczy - poszukiwanie tożsamości miejsca drogą budowy społeczności lokalnych / przeczytaj


Luca MariaFrancesco, Diyan Duchev
Smart Buildings in Italy, some BIM designed examples / przeczytaj


Elżbieta Węcławowicz - Bilska
Etapy rozwoju miast typu smart / przeczytaj


Wojciech Ciepłucha
Rola cyfrowych narzędzi w projektowaniu architektury / przeczytaj


Kinga Żuk
Oceanaria. Inteligentne technologie, zrównoważone rozwiązania / przeczytaj


Mariusz Twardowski
Projekt przyjazny. Smart w przestrzeni rekreacyjnej / przeczytaj


Maria Sobolewska
Sterowanie rozwojem regionu przez nowoczesną architekturę, na przykładzie Rzeszowa oraz obszaru doliny lotniczej / przeczytaj


Piotr Broniewicz
Rola aplikacji mobilnych w kształtowaniu współczesnego miasta / przeczytaj


Volodymyr I. Babjak
Integracja migrantów do struktury miasta i społeczeństwa / przeczytaj


Victor Proskuryakov, Rostyslav Stotslo
Tendencies of the Christian educational institutions architecture development as based on the example of the Catholic University of America in Washington / przeczytaj


Krzysztof Bizio
Aktywne elewacje jako element wpływający na rozwiązania funkcjonalne i formalne w architekturze współczesnej (wybrane zagadnienia) / przeczytaj


Jarosław Huebner
Nowy Jork - rozwiązania smart w transporcie towarowym i rowerowym / przeczytaj


Mykolai Orlenko, Julia Ivashko
Lighting devices in the Secession as the component of "Gesamtkunstwerk" and the issues of restoration / przeczytaj


Justyna Sadlik
Projektowanie dla osób starszych i niepełnosprawnych / przeczytaj


Zuzanna Pastuszczak
Rola architektury w rozwoju enoturystyki / przeczytaj


Magdalena Jagiełło - Kowalczyk
Zintegrowane projektowanie zrównoważone / przeczytaj • Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / Wacław Seruga / 3
 • Miasto inteligentne - miasto dostępne. Nowoczesne technologie miejskie w kontekście projektowania uniwersalnego / Paulina Tota / 4
 • Inteligentna przestrzeń - między smart building a smart city / Matylda Wdowiarz - Bilska / 13
 • The Crystal w Londynie - nowy wyznacznik w kreowaniu miast typu smart city? / Natalia K. Gorgol / 21
 • Czy innowacje potrzebują zieleni? O 10 najbardziej wpływowych miastach świata / Agnieszka Wójcik, Agata Gajdek / 28
 • Centrum Bydgoszczy - poszukiwanie tożsamości miejsca drogą budowy społeczności lokalnych / Ewa Raczyńska - Mąkowska / 37
 • Smart Buildings in Italy, some BIM designed examples / Luca MariaFrancesco, Diyan Duchev / 45
 • Etapy rozwoju miast typu smart / Elżbieta Węcławowicz - Bilska / 54
 • Rola cyfrowych narzędzi w projektowaniu architektury / Wojciech Ciepłucha / 63
 • Oceanaria. Inteligentne technologie, zrównoważone rozwiązania / Kinga Żuk / 74
 • Projekt przyjazny. Smart w przestrzeni rekreacyjnej / Mariusz Twardowski / 85
 • Sterowanie rozwojem regionu przez nowoczesną architekturę, na przykładzie Rzeszowa oraz obszaru doliny lotniczej / Maria Sobolewska / 97
 • Rola aplikacji mobilnych w kształtowaniu współczesnego miasta Piotr Broniewicz / 105
 • Integracja migrantów do struktury miasta i społeczeństwa / Volodymyr I. Babjak / 115
 • Tendencies of the Christian educational institutions architecture development as based on the example of the Catholic University of America in Washington / Victor Proskuryakov, Rostyslav Stotslo / 123
 • Aktywne elewacje jako element wpływający na rozwiązania funkcjonalne i formalne w architekturze współczesnej (wybrane zagadnienia) / Krzysztof Bizio / 129
 • Nowy Jork - rozwiązania smart w transporcie towarowym i rowerowym / Jarosław Huebner / 140
 • Lighting devices in the Secession as the component of "Gesamtkunstwerk" and the issues of restoration / Mykolai Orlenko, Julia Ivashko / 150
 • Projektowanie dla osób starszych i niepełnosprawnych / Justyna Sadlik / 157
 • Rola architektury w rozwoju enoturystyki / Zuzanna Pastuszczak / 169
 • Zintegrowane projektowanie zrównoważone / Magdalena Jagiełło - Kowalczyk / 180Czasopismo jest indeksowane przez BazTech.
Czasopismo jest indeksowane w bazie BazHum.
Czasopismo jest indeksowane przez CEJSH.
Czasopismo jest indeksowane na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czasopismo jest umieszczone na liście Index Copernicus Journals Master List.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - część B.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt