English
 

""Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem naukowym, cyklicznym - od 2017 r. ukazującym się jako kwartalnik. Jest to publikacja dwujęzyczna (polsko-angielska), zarejestrowana w systemie ISSN oraz e-ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Czasopismo jest poświęcone twórczości architektoniczno-urbanistycznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.Wydawnictwo "Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment" początkowo ukazywało się jako rocznik, od 2017 roku zostało przekształcone w kwartalnik wydawany przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Adresowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów wydziałów architektury oraz środowiska architektów i urbanistów, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką mieszkalnictwa w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym.

Czasopismo "Czasopismo "Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment" posiada charakter naukowy. Redakcja publikuje teksty pracowników naukowych, doktorantów oraz architektów i urbanistów polskich i zagranicznych. Podstawowymi warunkami opublikowania materiałów nadsyłanych przez autorów jest ich naukowy charakter i zgodność tematyki z profilem czasopisma. Wszystkie teksty publikowane w czasopiśmie są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych i są w całości publikowane w języku polskim i angielskim.

Nakład czasopisma jest kolportowany do ośrodków akademickich w Polsce oraz bibliotek Wydziałów Architektury. Czasopismo posiada również wydanie cyfrowe, w którym zamieszczane są pełne teksty wszystkich artykułów opublikowanych w poszczególnych numerach. Teksty w czasopiśmie udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.5 Polska. lub Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska.

Czasopismo naukowe "Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment" znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (część B), jest również indeksowane przez bazy danych: BazTech, BazHum, CEJSH, Index Copernicus Journals Master List, ERICH PLUS oraz na portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

szczegóły na podstronie "Redakcja"

  RADA NAUKOWA


  e-ISSN 2543-8700, ISSN 1731-2442


Oferta wydawnicza 2018 - Woda i zieleń w architekturze18/2017

Światło w architekturze


Wacław Seruga
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / przeczytaj


Marcin Charciarek
Lekcje światła i ciemności architektury / przeczytaj


Beata Malinowska-Petelenz
Metafizyka i światło / przeczytaj


Przemysław Bigaj
Geometria determinowana światłem i materią jako imperatyw twórczy architektury Tadao Ando / przeczytaj


Joanna i Maciej Olenderek
Blaski i cienie obiektu rewitalizowanego w świetle łódzkiego dziedzictwa kulturowego / przeczytaj


Małgorzata Drożdż - Szczybura
Specyfika światła i oświetlenia w miejskich farmach pionowych ukierunkowanych na produkcję roślinną / przeczytaj


Joanna Klimowicz
Naturalne i sztuczne światło w architekturze - na przykładzie Syrii / przeczytaj


Małgorzata Petelenz
Światło i jego antynomie jako narzędzie narracyjne w architekturze / przeczytaj


Ernestyna Szpakowska - Loranc
Architektura cienia / przeczytaj


Paulina Łyziak - Dyga
Światło w zabytkowej architekturze mieszkaniowej Krakowa / przeczytaj


Ewa Węcławowicz - Gyurkovich
Światło we współczesnym budownictwie sakralnym / przeczytaj


Mateusz Gyurkovich
Rola światła w architekturze na przykładzie ikonicznych obiektów kultury. Wybrane przykłady / przeczytaj


Krzysztof Bizio
W stronę słońca. Uwagi o wpływie światła słonecznego na modernistyczne kompozycje w architekturze mieszkaniowej / przeczytaj


Mariusz Twardowski
Przestrzenie, refleksy, cienie / przeczytaj


Karolina Warzocha
Naturalne światło w budownictwie mieszkaniowym początku XXI wieku. Standard czy luksus? / przeczytaj


Katarzyna Pluta
Światło w kompozycji współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych / przeczytaj


Justyna Tarajko - Kowalska
Czerwone latarnie, światło, iluminacja - o zastosowaniu i znaczeniu jednobarwnego oświetlenia czerwonego w architekturze i środowisku zbudowanym / przeczytaj


Iryna Dyda
The role of light in formation of a traditional image of architectural space / przeczytaj


Vadym Abyzov, Valery Sreelets
The main directions of furniture design development / przeczytaj


Marcin Petelenz
Światło jako czynnik kompozycji przestrzennej / przeczytaj


Wacław Seruga
Naturalne światło słoneczne w architekturze małych zespołów mieszkaniowych / przeczytaj • Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / Wacław Seruga / 3
 • Lekcje światła i ciemności architektury / Marcin Charciarek / 4
 • Metafizyka i światło / Beata Malinowska-Petelenz / 11
 • Geometria determinowana światłem i materią jako imperatyw twórczy architektury Tadao Ando / MPrzemysław Bigaj / 21
 • Blaski i cienie obiektu rewitalizowanego w świetle łódzkiego dziedzictwa kulturowegoj / Joanna Olenderek, Maciej Olenderek / 30
 • Specyfika światła i oświetlenia w miejskich farmach pionowych ukierunkowanych na produkcję roślinną / Małgorzata Drożdż-Szczybura / 39
 • Naturalne i sztuczne światło w architekturze - na przykładzie Syrii / Joanna Klimowicz / 48
 • Światło i jego antynomie jako narzędzie narracyjne w architekturze / Małgorzata Petelenz / 58
 • Architektura cienia / Ernestyna Szpakowska-Loranc / 67
 • Światło w zabytkowej architekturze mieszkaniowej Krakowa / Paulina Łyziak-Dyga / 75
 • Światło we współczesnym budownictwie sakralnym / Ewa Węcławowicz-Gyurkovich / 85
 • Rola światła w architekturze na przykładzie ikonicznych obiektów kultury. Wybrane przykłady / Mateusz Gyurkovich / 95
 • W stronę słońca. Uwagi o wpływie światła słonecznego na modernistyczne kompozycje w architekturze mieszkaniowej
  Krzysztof Bizio / / 106
 • Przestrzenie, refleksy, cienie / Mariusz Twardowski / 117
 • Naturalne światło w budownictwie mieszkaniowym początku XXI wieku. Standard czy luksus? / Karolina Warzocha / 130
 • Światło w kompozycji współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych / Katarzyna Pluta / 139
 • Czerwone latarnie, światło, iluminacja - o zastosowaniu i znaczeniu jednobarwnego oświetlenia czerwonego w architekturze i środowisku zbudowanym / Justyna Tarajko-Kowalska / 149
 • The role of light in formation of a traditional image of architectural space / Iryna Dyda / 156
 • The main directions of furniture design development / Vadym Abyzo, Valery Strelets / 161
 • Światło jako czynnik kompozycji przestrzennej / Marcin Petelenz / 167
 • Naturalne światło słoneczne w architekturze małych zespołów mieszkaniowych / Wacław Seruga / 178Czasopismo jest indeksowane przez BazTech.
Czasopismo jest indeksowane w bazie BazHum.
Czasopismo jest indeksowane przez CEJSH.
Czasopismo jest indeksowane na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czasopismo jest umieszczone na liście Index Copernicus Journals Master List.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - część B.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt