English
 17/2016

Rekreacja w mieście


Wacław Seruga
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / przeczytaj


Krzysztof Bizio
Geneza i kierunki rozwoju terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 1 - europejski modernizm do II wojny światowej / przeczytaj


Krzysztof Bizio
Geneza i formy terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 2 - modernizm po II wojnie światowej i nurty go kontestując / przeczytaj


Maciej Motak
Ewolucja funkcjonalnoprzestrzenna rejonu osiedla Oficerskiego w Krakowie. Od kolonii mieszkaniowych na peryferiach miasta do wielofunkcyjnego zespołu śródmiejskiego / przeczytaj


Mateusz Gyurkovich
Parc Central de Nou Barris jako element systemu zieleni hybrydowej struktury urbanistycznej Metropolii Barcelońskiej / przeczytaj


Oleksandra Dyda
Importance of spontaneous attractiveness for personalization of architectural environment of Lviv region small towns (Ukraine) / przeczytaj


Maciej Siuda
Wielość. Architektura w erze postfordyzmu / przeczytaj


Joanna Olenderek, Maciej Olenderek
Partycypacja środowisk kulturowych, społecznych organizacji pozarządowych i obywatelskich na przykładzie tworzenia programów dla przestrzeni rekreacyjnych w Łodzi / przeczytaj


Angelika Chyb
Atrakcyjność przestrzeni uniwersyteckich w obliczu współczesnych potrzeb społecznych / przeczytaj


Małgorzata Drożdż-Szczybura
Rustykalne formy rekreacji realizowane i kreowane przez mieszkańców współczesnych miast / przeczytaj


Manezha Dost
Centrum rekreacyjno-edukacyjne "Kujawy" jako przykład innowacyjnego zagospodarowania terenów pogórniczych / przeczytaj


Luca Maria Francesco Fabris, Xiaoyue Li
Milan, a history in recreational spaces / przeczytaj


Oksana Pekarchuk
Recreation function in the architecture of the apartment buildings (on the example of the historical buildings of Lviv) / przeczytaj


Lesya Hrytsyuk, Olena Kaidanovska
Art exhibitions in sociocultural space / przeczytaj


Bogdan Siedlecki
Wpływ rozwiązań technologicznych systemów oświetlenia obszarów mieszkaniowych na socjologię oraz zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego / przeczytaj


Wacław Seruga
Wewnątrz - zewnątrz domu / przeczytaj • Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / Wacław Seruga / 3
 • Geneza i kierunki rozwoju terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 1 - europejski modernizm do II wojny światowej / Krzysztof Bizio / 4
 • Geneza i formy terenów rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych. Część 2 - modernizm po II wojnie światowej i nurty go kontestując / Krzysztof Bizio / 15
 • Ewolucja funkcjonalnoprzestrzenna rejonu osiedla Oficerskiego w Krakowie. Od kolonii mieszkaniowych na peryferiach miasta do wielofunkcyjnego zespołu śródmiejskiego / Maciej Motak / 30
 • Parc Central de Nou Barris jako element systemu zieleni hybrydowej struktury urbanistycznej Metropolii Barcelońskiej / Mateusz Gyurkovich / 41
 • Importance of spontaneous attractiveness for personalization of architectural environment of Lviv region small towns (Ukraine) / Oleksandra Dyda / 52
 • Wielość. Architektura w erze postfordyzmu / Maciej Siuda / 57
 • Partycypacja środowisk kulturowych, społecznych organizacji pozarządowych i obywatelskich na przykładzie tworzenia programów dla przestrzeni rekreacyjnych w Łodzi / Joanna Olenderek, Maciej Olenderek / 67
 • Atrakcyjność przestrzeni uniwersyteckich w obliczu współczesnych potrzeb społecznych / Angelika Chyb / 77
 • Rustykalne formy rekreacji realizowane i kreowane przez mieszkańców współczesnych miast / Małgorzata Drożdż-Szczybura / 85
 • Centrum rekreacyjno-edukacyjne "Kujawy" jako przykład innowacyjnego zagospodarowania terenów pogórniczych / Manezha Dost / 94
 • Milan, a history in recreational spaces / Luca Maria Francesco Fabris, Xiaoyue Li / 107
 • Oksana Pekarchuk
  Recreation function in the architecture of the apartment buildings (on the example of the historical buildings of Lviv) / Oksana Pekarchuk / 113
 • Art exhibitions in sociocultural space / Lesya Hrytsyuk, Olena Kaidanovska / 119
 • Wpływ rozwiązań technologicznych systemów oświetlenia obszarów mieszkaniowych na socjologię oraz zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego / Bogdan Siedlecki / 125
 • Wewnątrz - zewnątrz domu / Wacław Seruga / 131Czasopismo jest indeksowane przez BazTech.
Czasopismo jest indeksowane w bazie BazHum.
Czasopismo jest indeksowane przez CEJSH.
Czasopismo jest indeksowane na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czasopismo jest umieszczone na liście Index Copernicus Journals Master List.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - część B.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt