English
 16/2016

Rekreacja w miejscu zamieszkania


Wacław Seruga
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / przeczytaj


Vadym Abyzov
Typological, systematic and structural principles of forming a recreational environment / przeczytaj


Ruban Liudmyla
Urban Waterfron Recreation Territories: A Dialogue with Water / przeczytaj


Elżbieta Kusińska
Wodne przestrzenie rekreacyjne / przeczytaj


Przemysław Markiewicz
Wpływ orientacji budynku względem stron świata, wielkości przeszkleń oraz konstrukcji okien i sposobu ich montażu na zużycie energii końcowej na ogrzewanie w budynkach energooszczędnych / przeczytaj


Karolina Dudzic-Gyurkovich
Miejskie strefy rekreacji jako element strategii pokonywania barier urbanistycznych / przeczytaj


Agnieszka Wójcik, Łukasz Młynarski
Niemieckie wystawy ogrodowe jako narzędzie rewitalizacji miast / przeczytaj


Monika Antosz
Galeria handlowa jako centrum rozrywki i rekreacji na przykładzie wybranych galerii w Polsce / przeczytaj


Joanna Klimowicz
Rola terenów rekreacyjnych w różnych strefach klimatycznych - na przykładzie Syrii / przeczytaj


Wojciech Jan Chmielewski
Rekreacja - kontemplacja / przeczytaj


Małgorzata Burkot
Współczesne wykorzystanie rysunku planu i mapy w kreacji posadzki przestrzeni publicznej służącej rekreacji - wybrane przykłady / przeczytaj


Renata Mikielewicz
Materializacja wyciszenia. Struktura urbanistyczna czasu wolnego / przeczytaj


Anita Orchowska
Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miasta odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców / przeczytaj


Maria Lubelska
Przestrzeń rekreacji w obiekcie Cameleon-Woluwe w Brukseli / przeczytaj


Piotr Broniewicz
Rekreacja - ogrodzona / przeczytaj


Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
Parki Nowego Jorku. Droga do sukcesu / przeczytaj


Wacław Seruga
Rekreacja w małych zespołach mieszkaniowych / przeczytaj • Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / Wacław Seruga / 3
 • Typological, systematic and structural principles of forming a recreational environment / Vadym Abyzov / 4
 • Urban waterfront recreation territories: a dialogue with water / Ruban Liudmyla / 10
 • Wodne przestrzenie rekreacyjne / Elżbieta Kusińska / 16
 • Wpływ orientacji budynku względem stron świata, wielkości przeszkleń oraz konstrukcji okien i sposobu ich montażu na zużycie energii końcowej na ogrzewanie w budynkach energooszczędnych / Przemysław Markiewicz / 23
 • Miejskie strefy rekreacji jako element strategii pokonywania barier urbanistycznych / Karolina Dudzic-Gyurkovich / 34
 • Niemieckie wystawy ogrodowe jako narzędzie rewitalizacji miast / Agnieszka Wójcik, Łukasz Młynarski / 42
 • Galeria handlowa jako centrum rozrywki i rekreacji na przykładzie wybranych galerii w Polsce / Monika Antosz / 46
 • Rola terenów rekreacyjnych w różnych strefach klimatycznych - na przykładzie Syrii / Joanna Klimowicz / 57
 • Rekreacja - kontemplacja / Jan Chmielewski / 66
 • Współczesne wykorzystanie rysunku planu i mapy w kreacji posadzki przestrzeni publicznej służącej rekreacji - wybrane przykłady / Małgorzata Burkot / 74
 • Materializacja wyciszenia. Struktura urbanistyczna czasu wolnego / Renata Mikielewicz / 83
 • Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miasta odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców / Anita Orchowska / 92
 • Przestrzeń rekreacji w obiekcie Cameleon-Woluwe w Brukseli / Maria Lubelska / 104
 • Rekreacja - ogrodzona / Piotr Broniewicz / 114
 • Parki Nowego Yorku. Droga do sukcesu / Magdalena Jagiełło-Kowalczyk / 122
 • Rekreacja w małych zespołach mieszkaniowych / Wacław Seruga / 132

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie zamieszczone materiały w całości lub fragmentach nie mogą być kopiowane
i rozpowszechniane bez wiedzy i zgody redakcji.

Czasopismo jest indeksowane przez BazTech.
Czasopismo jest indeksowane w bazie BazHum.
Czasopismo jest indeksowane przez CEJSH.
Czasopismo jest indeksowane na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czasopismo jest umieszczone na liście Index Copernicus Journals Master List.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - część B.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt