English
 

15/2015

Kompozycja w architekturze


Wacław Seruga
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / przeczytaj


Wacław Seruga
Jubileusz 45-lecia Instytutu Projektowania Urbanistycznego 1970-2015.
Galeria Portretów Dyrektorów / przeczytaj


Grażyna Schneider-Skalska, Wacław Seruga
Jubileusz 25-lecia Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego 1990-2015 / przeczytaj


Wacław Seruga
Czwarte zakopiańskie spotkania naukowe - 2013 / przeczytaj


Wacław Seruga
... O architekturze mieszkaniowej xxi wieku – uwag kilka / przeczytaj


Kazimierz Butelski, Magdalena Zapała
Ulica Królowej Jadwigi, jako oś kompozycyjna zachodniej części Krakowa / przeczytaj


Joanna Czarny
Przemiany jakości miasta na przykładzie Kazimierzy Wielkiej, "Mentalna mapa miasta – wpływ przemian ustrojowych" / przeczytaj


Guido Granello
New Urban Scenarios: Sustainability Tools and Components for the Not-Growing Cities / przeczytaj


Maryana Kaplinska
Some Theoretical and Methodological Issues of Regeneration of the Market Squares in the Historic Towns of Galicia / przeczytaj


Khrystyna Katola, Bohdan Goy
The "Green Architecture" Definition Development in Modern Projecting and Building / przeczytaj


Wojciech Kosiński
Kompozycja urbanistyczno-architektoniczna na wybranych przykładach / przeczytaj


Magdalena Kozień-Woźniak
Forma i miejsce – projekt sali koncertowej szkoły muzycznej w Jastrzębiu Zdroju / przeczytaj


J.- Krzysztof Lenartowicz
Dyskretny urok ziemiaństwa. Próba analizy topologicznej przestrzeni mieszkalnej domu polskiego według projektów Józefa Gałęzowskiego / przeczytaj


Renata Mikielewicz
Alternatywne przestrzenie w mieście. Miasto spowolnione / przeczytaj


Natalia Mysak
Interconnection of Built Environment and Social Composition of Architectural Space of Post-War Socialistic Housing Estates / przeczytaj


Anita Orchowska
Współczesne reinterpretacje w przestrzeni miejskiej / przeczytaj


Piotr Pyrtek
Kompozycja elewacji w przestrzeni miejskiej / przeczytaj


Rostyslav Stotsko
Architectural Peculiarities of the Christian Theological-Humanitarian Educational Institutions in Ukraine / przeczytaj


Paweł Tor
Ciągłość przestrzeni jako istotny aspekt kompozycji oraz funkcjonowania człowieka w mieście / przeczytaj


Olena Troshkina
Theatricalization of Architectural Environment as Human Psychological Need / przeczytaj


Magdalena Wąsowicz
Wybrane współczesne i historyczne inspiracje Mapą Rzymu G. Nolli'ego / przeczytaj


Małgorzata Wijas
Wpływ kontekstu na kompozycję architektoniczno-urbanistyczną / przeczytaj


Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Małgorzata Petelenz
Kompozycja a ideologie. Stasburski Neustadt, krakowska Nowa Huta / przeczytaj


Wacław Seruga
Szkoła nauczania projektowania architektoniczno-urbanistycznego. Kompozycja przestrzenna jednorodzinnych domów wolnostojących / przeczytaj


 • Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / Wacław Seruga / 3
 • Jubileusz 45-lecia Instytutu Projektowania Urbanistycznego 1970–2015. Galeria Portretów Dyrektorów / Wacław Seruga / 4
 • Jubileusz 25-lecia Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego 1990–2015 / Grażyna Schneider-Skalska, Wacław Seruga / 10
 • Czwarte zakopiańskie spotkania naukowe – 2013 / Wacław Seruga / 14
 • ... O architekturze mieszkaniowej xxi wieku – uwag kilka / Wacław Seruga / 27
 • Ulica Królowej Jadwigi, jako oś kompozycyjna zachodniej części Krakowa / Kazimierz Butelski, Magdalena Zapała / 33
 • Przemiany jakości miasta na przykładzie Kazimierzy Wielkiej, "Mentalna mapa miasta – wpływ przemian ustrojowych" / Joanna Czarny / 46
 • New Urban Scenarios: Sustainability Tools and Components for the Not-Growing Cities / Guido Granello / 54
 • Some Theoretical and Methodological Issues of Regeneration of the Market Squares in the Historic Towns of Galicia / Maryana Kaplinska / 60
 • The "Green Architecture" Definition Development in Modern Projecting and Building / Khrystyna Katola, Bohdan Goy / 64
 • Kompozycja urbanistyczno-architektoniczna na wybranych przykładach / Wojciech Kosiński / 70
 • Forma i miejsce – projekt sali koncertowej szkoły muzycznej w Jastrzębiu Zdroju / Magdalena Kozień-Woźniak / 84
 • Dyskretny urok ziemiaństwa. Próba analizy topologicznej przestrzeni mieszkalnej domu polskiego według projektów Józefa Gałęzowskiego / J.- Krzysztof Lenartowicz / 92
 • Alternatywne przestrzenie w mieście. Miasto spowolnione / Renata Mikielewicz / 110
 • Interconnection of Built Environment and Social Composition of Architectural Space of Post-War Socialistic Housing Estates / Natalia Mysak / 118
 • Współczesne reinterpretacje w przestrzeni miejskiej / Anita Orchowska / 124
 • Kompozycja elewacji w przestrzeni miejskiej / Piotr Pyrtek / 132
 • Architectural Peculiarities of the Christian Theological-Humanitarian Educational Institutions in Ukraine / Rostyslav Stotsko / 140
 • Ciągłość przestrzeni jako istotny aspekt kompozycji oraz funkcjonowania człowieka w mieście / Paweł Tor / 146
 • Theatricalization of Architectural Environment as Human Psychological Need / Olena Troshkina / 156
 • Wybrane współczesne i historyczne inspiracje Mapą Rzymu G. Nolli’ego / Magdalena Wąsowicz / 162
 • Wpływ kontekstu na kompozycję architektoniczno-urbanistyczną / Małgorzata Wijas / 170
 • Kompozycja a ideologie. Stasburski Neustadt, krakowska Nowa Huta / Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Małgorzata Petelenz / 178
 • Szkoła nauczania projektowania architektoniczno-urbanistycznego. Kompozycja przestrzenna jednorodzinnych domów wolnostojących / Wacław Seruga / 186

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie zamieszczone materiały w całości lub fragmentach nie mogą być kopiowane
i rozpowszechniane bez wiedzy i zgody redakcji.

Czasopismo jest indeksowane przez BazTech.
Czasopismo jest indeksowane w bazie BazHum.
Czasopismo jest indeksowane przez CEJSH.
Czasopismo jest umieszczone na liście Index Copernicus Journals Master List.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - część B.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt