9/2011

Mieszkać bez barier


Wacław Seruga
Wstęp / przeczytaj


Hanna Grabowska-Pałecka
Dostępne miasto - przyjazne przestrzenie - życie bez barier / przeczytaj


Włodzimierz Tracz
Problem dostępności osób niepełnosprawnych do budynków w strefie śródmiejskiej / przeczytaj


Anna Tertel
Pływający dom bez barier w świecie bez granic / przeczytaj


Kamil Biskup
I-dom - technologia inteligentnego domu / przeczytaj


Maria Lubelska
Architektoniczne wyrazy społecznego zaangażowania / przeczytaj


Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
Aż po horyzont... szwajcarskie klimaty / przeczytaj


Wacław Seruga
Mieszkać bez barier - mieszkania o układach zmiennych / przeczytaj / obejrzyj projekty studenckie


Wacław Seruga
Dom 4E / przeczytaj / obejrzyj projekty studenckie


Wacław Seruga
Projektowanie zintegrowane / przeczytaj / obejrzyj projekty studenckie


 • Słowo wstępne... / Wacław Seruga / 2
 • Dostępne miasto - przyjazne przestrzenie - życie bez barier / Hanna Grabowska-Pałecka / 4
 • Problem dostępności osób niepełnosprawnych do budynków w strefie śródmiejskiej / Włodzimierz Tracz / 19
 • Pływający dom bez barier w świecie bez granic / Anna Tertel / 24
 • I-dom - technologia inteligentnego domu / Kamil Biskup / 28
 • Architektoniczne wyrazy społecznego zaangażowania / Maria Lubelska / 33
 • Aż po horyzont... szwajcarskie klimaty / Magdalena Jagiełło-Kowalczyk / 49
 • Mieszkać bez barier - mieszkania o układach zmiennych / Wacław Seruga / 54
 • Projekty studenckie / 60
 • Dom 4E / Wacław Seruga / 82
 • Projekty studenckie / 88
 • Projektowanie zintegrowane / 128
 • Projekty dyplomowe / 131
Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt