5/2007

Green Growth


Wacław Seruga
Wstęp: Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / przeczytaj


Grażyna Schneider-Skalska, Patrycja Maciejowska-Haupt
Założenia, realizacja i efekty projektu SUSPURPOL w Małopolsce / przeczytaj


Anna Łasut
Analiza możliwości finansowania i kredytowania rozwiązań zrównoważonych
w architekturze mieszkaniowej / przeczytaj


Bogdan Siedlecki
Analiza możliwości i zakresu stosowania alternatywnych źródeł energii w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa indywidualnego / przeczytaj


Anna Palej
Nowe możliwości i zagrożenia wynikające z coraz szerszego stosowania technologii informacji w życiu człowieka oraz ich wpływ na projektowanie zrównoważone / przeczytaj


Andrzej Baranowski
Lokalność w równoważeniu miejskiego środowiska mieszkaniowego / przeczytaj


Jacek Gyurkovich
Dom przyjazny / przeczytaj


Stanisława Wehle-Strzelecka
Architektura słoneczna jako element zrównoważonego środowiska mieszkaniowego / przeczytaj


Zbigniew K. Zuziak
NOWA PRZESTRZEŃ ZAMIESZKIWANIA Koncepty, struktury i strategie / przeczytaj


Danuta Kupiec-Hyła
Woda do zamieszkania / przeczytaj


Elżbieta Kusińska
Bo01 - przykład zrównoważonej dzielnicy mieszkaniowej / przeczytaj


Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
Zaangażowanie młodzieży w ideę kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego / przeczytaj


Wacław Seruga
Zrównoważone projektowanie urbanistyczno-architektoniczne jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych dla Miechowa / przeczytaj / obejrzyj projekty studenckie


Wacław Seruga
Architektura jednorodzinnego domu wolno stojącego / przeczytaj / obejrzyj projekty studenckie


Grażyna Schneider-Skalska
Promocja rozwiązań zrównoważonych / przeczytaj / obejrzyj projekty studenckie


 • Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / Wacław Seruga / 2

SusPurPol

 • Modele działania w kształtowaniu zrównoważonego środowiska mieszkaniowego / 3
 • Wdrażanie budownictwa zrównoważonego / Richard Williams, Chris Watkins / 4
 • SUSPURPOL w Andaluzji: biznes i przygotowania do realizacji /
  Madelyn Marrero Melendez, Mercader Moyano M Del Filar, Jaime Solis Guzmon, Isabel Raya Llorente / 17
 • Założenia, realizacja i efekty projektu Suspurpol w Małopolsce /
  Grażyna Schneider-Skalska, Patrycja Maciejowska-Haupt / 24

Publikacje / Publications

 • Polityka, nauczanie, realizacje / 43
 • Analiza możliwości finansowania i kredytowania rozwiązań zrównoważonych w architekturze mieszkaniowej / Anna Lasut / 44
 • Analiza możliwości i zakresu stosowania alternatywnych źródeł energii w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa indywidualnego / Bogdan Siedlecki / 56
 • Nowe możliwości i zagrożenia wynikające z coraz szerszego stosowania technologii informacji w życiu człowieka oraz ich wpływ na projektowanie zrównoważone / Anna Palej / 64
 • Możliwości i bariery w realizacji inwestycji zrównoważonych na przykładzie Miechowa /
  Krzysztof Świerczek / 78
 • Szansa i zagrożenie rozwoju budownictwa mieszkaniowego na przykładzie miasta Oświęcim /
  Mirosław Wasztyl / 85
 • Lokalność w równoważeniu miejskiego środowiska mieszkaniowego / Andrzej Baranowski / 90
 • Dom przyjazny / Jacek Gyurkovich / 96
 • Zrównoważone środowisko mieszkaniowe w programach nauczania na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej / Hanka Zaniewska / 100
 • Architektura słoneczna jako element zrównoważonego środowiska mieszkaniowego /
  Stanisława Wehle-Strzelecka / 104
 • NOWA PRZESTRZEŃ ZAMIESZKIWANIA Koncepty, struktury i strategie / Zbigniew K. Zuziak / 113
 • Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Tarnowie / Wacław Seruga / 122
 • Woda do zamieszkania / Danuta Kupiec-Hyła / 129
 • Bo01 - przykład zrównoważonej dzielnicy mieszkaniowej / Elżbieta Kusińska / 132
 • Zaangażowanie młodzieży w ideę kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego /
  Magdalena Jagiełło-Kowalczyk / 139

Dydaktyka rok II

 • Zespoły jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Miechowie / 143
 • Zrównoważone projektowanie urbanistyczno-architektoniczne jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych dla Miechowa / Wacław Seruga / 144
 • Prezentacje projektów studenckich / 149

Dydaktyka rok II

 • Jednorodzinny dom wolno stojący / 183
 • Architektura jednorodzinnego domu wolno stojącego / Wacław Seruga / 184
 • Prezentacje projektów studenckich / 188

Dydaktyka rok I

 • Koncepcja placu targowego/eco-centrum w Miechowie / 225
 • Promocja rozwiązań zrównoważonych / Grażyna Schneider-Skalska / 226
 • Prezentacje projektów studenckich / 230
Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt