1/2003

Katedra Kształtowania Środowiska
Mieszkaniowego


Wacław Seruga
Wstęp: Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy / przeczytaj


Wacław Seruga, Grażyna Schneider-Skalska
Historia i ludzie / przeczytaj


Wacław Seruga, Grażyna Schneider-Skalska
Dydaktyka / przeczytaj / obejrzyj projekty studenckie


Wacław Seruga, Grażyna Schneider-Skalska
Twórczość / przeczytaj


Grażyna Schneider-Skalska
Człowiek - zdrowie - natura / przeczytaj


Anna Palej
Miejsca trzecie / przeczytaj


Anna Orchowska
Osiedla mieszkaniowe na miarę naszych oczekiwań / przeczytaj


Danuta Kupiec-Hyła
Ziemia - materiałem przyszłości / przeczytaj


Wacław Seruga
O architekturze / przeczytaj • Słowo wstępne / Wacław Seruga / 3
 • Historia i ludzie / Wacław Seruga, Grażyna Schneider-Skalska / 4
 • Tableau / 8
 • Wydarzenia / 13
 • Dydaktyka / Wacław Seruga, Grażyna Schneider-Skalska / 15
 • Rok 1 / 25
 • Rok 2 / 39
 • Rok 5 - dyplomy / 55
 • Twórczość / Wacław Seruga, Grażyna Schneider-Skalska / 65
 • Eseje / 81
 • Człowiek - zdrowie - natura / Grażyna Schneider-Skalska / 81
 • Kontekst miejsca a środowisko mieszkaniowe / Krystyna Paprzyca / 84
 • Miejsca trzecie / Anna Palej / 86
 • Osiedla mieszkaniowe na miarę naszych oczekiwań / Anna Orchowska / 89
 • Ziemia - materiałem przyszłości / Danuta Kupiec-Hyła / 91
 • O architekturze / Wacław Seruga / 94
 • Ludzkie siedliska / Małgorzata Solska / 97
Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt